Rezydencje artystyczne

realizowane przez Centrum Kultury Agora we Wrocławiu w kooperacji z organizacjami artystycznymi z Czech, Słowacji, Węgier i Polski w ramach międzynarodowego festiwalu Open Air Theatre Festival.

Nabór był skierowany do młodych artystów związanych z różnymi tworzywami cyrku, teatru i muzyki, dla których istotnym elementem twórczym jest budowanie nowych wartości na styku różnych kultur, z wykorzystaniem różnorodnych dziedzin sztuki. Naszym tematem warsztatowym staną się zmiany klimatyczne, które dotykają nas ponad wszystkimi możliwymi podziałami. Celem tygodniowej rezydencji we Wrocławiu jest stworzenie unikalnego, interdyscyplinarnego projektu bazującego na pomysłach i współpracy czwórki reprezentantów z każdego kraju wyszehradzkiego.

12 września rozpoczynamy rezydencje artystyczne w składzie:

Agata Łysakowska, Bartosz Kubiak, Ema Paľuchová, Ema Poliaková, Judy Young, Karolina Dymek, Klaudia Dzureková, Pavlina Púpalová, Duckie L’Orange, Urszula Machowska, Veronika Gašperanová, Wiktoria Grabowiec, Wiktoria Ochocka, Zuzanna Grotnik.

Koordynatorem procesu twórczego rezydencji oraz kształtu performancu będzie Ada Tabisz.

Projekt jest możliwy do zrealizowania w wymiarze międzynarodowym dzięki wsparciu i dofinansowaniu przez Fundusz Wyszehradzki .

Harmonogram:

12 – 18 września / godz. 10.00 – 17.00 
prace nad pokazem i próby

18 września / sobota/godz. 19:00
finalny performance

Regulamin i RODO

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie podpisanych dokumentów RODO