Open Air Theatre Festival Vratislav 2021

Náš nápad na Open Air Festival se zrodil z potřeby využít pouliční umění a divadelní prostor k vytvoření vědomé a aktivní sociální sféry. Od samého začátku jsme chtěli posílit mezinárodní integraci Visegrádské skupiny a propojit komunitu, která se bude zabývat klimatickými změnami i navzdory geografickému rozdělení. Chceme z divadla udělat nástroj pro změnu a vzdělávání v regionu s obzvláště komplikovanou historií, která se promítá do stále živých stereotypů o našich nejbližších sousedech.

Prostřednictvím projektů známých a renomovaných divadelních skupin z visegrádských zemí: Divadlu V.O.S.A., které zastupuje Českou republiku, YOUNAK CIRCUS ze Slovenska, Social Salto z Maďarska a divadlu Teatr Biuro Podróży z Polska a také rodinných scénických workshopů, uměleckých pobytů a konferenci o klimatu s vratislavskými diváky, chceme vytvořit aktivní komunitu ve všech oblastech velkoměstské reality. Během festivalu má divadlo sloužit jako univerzální druh sdělení, které se zabývá důležitými tématy bez ohledu na zemi nebo původ účastníků.