Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je propagovat myšlenku udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

organizátor:
čestný patronát:
partneři:
patronát:
záštita nad médii: