OPEN AIR Theatre Festival Wrocław 2021

Nasz pomysł na OPEN AIR Theatre Festival zrodził się z potrzeby wykorzystania sztuki ulicznej i przestrzeni teatralnej do budowania świadomej i aktywnej sfery społecznej. Od samego początku przyświecała nam integracja międzynarodowa w Grupie Krajów Wyszehradzkich oraz tworzenie wspólnoty zaangażowanej w problem zmian klimatycznych ponad podziałami geograficznymi. Pragniemy wykorzystać teatr jako narzędzie zmiany i edukacji w regionie, który ma za sobą szczególnie skomplikowaną historię, co przekłada się na wciąż żywe stereotypy dotyczące naszych najbliższych sąsiadów.

Za pomocą prezentacji znanych i cenionych grup teatralnych z krajów Wyszehradu: Teatru V.O.S.A, który reprezentuje Czechy, YOUNAK CIRCUS ze Słowacji, Social Salto z Węgier i Teatru Biuro Podróży z Polski, a także rodzinnych warsztatów scenograficznych, rezydencji artystycznych i konferencji klimatycznej wraz z wrocławskimi widzami będziemy tworzyć aktywną wspólnotę we wszystkich wymiarach wielkomiejskiej rzeczywistości. Podczas festiwalu wykorzystamy tworzywo teatru jako uniwersalny przekaz dotykający zagadnień ważkich dla nas wszystkich, bez względu na kraj czy pochodzenie.