Divadlo za klímu

V rámci nášho festivalu sme sa rozhodli zorganizovať debatu Divadlo za klímu, aby sme sa venovali problematike klimatických zmien, ktorá je čoraz viditeľnejšia a akútnejšia aj na regionálnej úrovni.

Pozývame festivalových umelcov, obyvateľov a environmentálnych aktivistov na diskusiu o sociálne angažovanom umení. Chceme ukázať, že divadlo sa vyjadruje k týmto aktuálnym a zložitým otázkam. Východiskom diskusie na našom fóre bude týždňová spolupráca medzi českými, slovenskými, maďarskými a poľskými obyvateľmi, ktorí si budú vymieňať umelecké skúsenosti a názory na to, ako aktívne zvyšovať spoločenské povedomie prostredníctvom kultúrnych aktivít.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude diskusia prístupná verejnosti len prostredníctvom internetu.