Divadelný festival pod holým nebom Vroclav 2021

Myšlienka Open Air Festivalu sa zrodila z potreby budovať vedomú a aktívnu sociálnu sféru prostredníctvom pouličného umenia a divadelného priestoru. Od samého začiatku nás viedla myšlienka medzinárodnej integrácie v rámci Vyšehradskej skupiny a vytvorenie spoločenstva, ktoré sa venuje problému zmeny klímy nad rámec geografických rozdielov. Chceme využiť divadlo ako nástroj zmeny a vzdelávania v regióne, ktorý má mimoriadne zložitú históriu, čo sa odráža v stále živých stereotypoch o našich najbližších susedoch.

Prezentáciou známych a uznávaných divadelných súborov z krajín Vyšehradskej štvorky: Divadla VOSA z Českej republiky, YOUNAK CIRCUS zo Slovenska, Divadla The Winged Dragons z Maďarska a Divadla Biuro Podróży z Poľska, ako aj rodinnými divadelnými workshopmi, rezidenciami umelcov a klimatickou konferenciou vytvoríme vo Wroclave aktívnu komunitu s divákmi vo všetkých dimenziách metropolitnej reality. Počas celého festivalu budeme využívať divadlo ako univerzálne posolstvo, ktoré sa zaoberá otázkami dôležitými pre nás všetkých bez ohľadu na krajinu alebo pôvod.