Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantu Medzinárodného vyšehradského fondu Wyszegradzki. Poslaním fondu je podporovať myšlienku udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

organizátor:
čestný patronát:
partneri:
patronát:
médiá: