14.-18. jún
Pondelok – piatok
17:00 – 19:00

Rodinné scénografické dielne / vonku pred CK Agora alebo v divadelnej sále CK Agora / Srbská ulica 5a

16. jún / streda
18:00

online konferencia

19. jún / sobota
16:00, 19:00

Social Salto one man show Imreho Bernátha (Maďarsko) / Oławska utca, vedľa Tržnice

19. jún / sobota
21:30

Predstavenie divadelnej skupiny V.O.S.A. (Česká republika) / Trhové námestie, na strane hlavného vchodu do radnice.

20. jún / nedeľa
21:30

Predstavenie Divadla cestovnej kancelárie (Travel Agency Theater) (Poľsko) / Trhové námestie od hlavného vchodu radnice

12.-18. september
pondelok-sobota
10:00 – 17:00

Sála CK Agora alebo vonkajšie priestranstvo pred CK Agora / Srbská 5a

18. september
sobota / 20:00

Vystúpenie cirkusovej skupiny Younak (Slovensko) / parkovisko pred CK Agora / Srbská 5a.

18. september
Sobota / 19:00

Zhrnutie týždenného pobytu umelcov na tému klimatických zmien / parkovisko pred CK Agora / Srbská 5a.