Umelecké rezidencie

Výzva je určená mladým umelcom, ktorí sa venujú rôznym formám cirkusu, divadla a hudby a majú záujem vytvárať nové hodnoty na križovatke rôznych kultúr s využitím rôznych umeleckých disciplín. Témou nášho seminára bude zmena klímy, ktorá sa nás dotýka nad všetky možné rozdiely. Cieľom týždňovej rezidencie vo Wroclave je vytvoriť jedinečný interdisciplinárny projekt založený na nápadoch a spolupráci štyroch zástupcov z každej z vyšehradských krajín.

Našu prácu podporia renomované divadelné súbory z krajín Vyšehradskej štvorky: české Divadlo V.O.S.A., slovenský Younak, maďarské Social Salto a legendárne Divadlo Travel Agency z Poľska. Vďaka podpore a spolufinancovaniu Medzinárodného vyšehradského fondu sa projekt bude realizovať v medzinárodnom meradle.

Kto sa môže zúčastniť:

Divadelníci, cirkusanti, akrobati, výtvarníci, tanečníci, hudobníci do 26 rokov.

Čo zaručujeme:

Ubytovanie vo Wroclave a stravovanie počas trvania projektu, symbolických 450 PLN na osobné potreby a preplatenie cestovných nákladov do Wroclavu a späť.

Rozvrh:

12 – 18 / September / godz. 10.00 – 17.00 hod.
práca na predstaveniach a skúškach

18 września / September / 19:00
záverečné predstavenie

Ako sa prihlásiť:

Dokumenty posielajte v poľštine a angličtine:

  1. CV
  2. Portfólio (max. 20 MB ; pridať videá, odkazy a prístupové heslá).
  3. Vyjadrenie k hlavnej téme – zmena klímy a zdôvodnenie vášho zámeru zúčastniť sa na projekte (max. 1000 znakov vrátane medzier).
Termín uzávierky:

Prihlášky sa prijímajú do 16. augusta 2021 e-mailom na adresu:
magdalena.sadek@ckagora.pl 

na túto adresu: UMELECKÝ POBYT.

Akékoľvek ďalšie otázky posielajte na adresu: magdalena.sadek@ckagora.pl

Stanovy a GDPR

Spolu so žiadosťou pošlite podpísané dokumenty GDPR.